Rozwiń skrzydła
z naszą ofertą

Najczęściej wybierane usługi

INSIGHT

Profesjonalna diagnoza Twojej organizacji.

Pozwala rozpoznać najistotniejsze problemy i wyzwania biznesowe. W raporcie znajdziesz sugestie dotyczące optymalnych rozwiązań.

WEB DESIGN

Fascynująca strona internetowa dla Twojej organizacji.

Dzięki wyjątkowemu procesowi tworzenia, uzyskujemy ponadprzeciętne efekty. Sprawdź!

BRAND DESIGN

Kompleksowe opracowanie wizerunku Twojej organizacji.

Projektujemy budzące pozytywne emocje: nazwę, logo, księgę znaku, strategię komunikacji marki.

DESIGN JAM

Intensywne warsztaty kreatywne.

Wydobądź nieodkryte dotąd pokłady innowacyjności – Twoje i Twojego zespołu. Baw się i pracuj!

STRATEGY DESIGN

Opracowanie zwycięskiej strategii Twojej organizacji.

Najważniejszy krok do osiągnięcia celów długoterminowych i zdobycia trwałej przewagi konkurencyjnej.

IDEA DESIGN

Nieocenione wsparcie w fazie inkubacji pomysłu biznesowego.

Indywidualne konsultacje i warsztaty oraz eksperckie narzędzia zwiększają prawdopodobieństwo Twojego sukcesu!

Po co zwlekać? Skontaktuj się

Odważ się na innowacje i osiągnij swoje cele. Wystarczy, że opiszesz problem - my zrobimy resztę.

INSIGHTS

Profesjonalna diagnoza organizacji

Cel usługi:

 • rozpoznanie głównych ograniczeń organizacji
 • poszukiwanie obszarów do wdrożeń innowacji
 • odpowiedź na pytanie „co zrobić, aby Twoja organizacja osiągnęła sukces”

Skuteczne i efektywne działanie możliwe jest tylko wtedy, kiedy odpowiada na istotne problemy i wyzwania. Ich właściwe rozpoznanie jest zatem kluczem do sukcesu każdego organizacji. INSIGHTS jest właśnie taką diagnozą – gruntownym, holistycznym badaniem przeprowadzonym przez zespół ekspertów Blue Owl za pomocą specjalistycznych, autorskich narzędzi.

Usługi w ramach obszaru: INSIGHTS BASIC, INSIGHTS ADVANCE

Strategy Design

profesjonalne wsparcie w decyzjach strategicznych

Cel usługi:

 • innowacje w modelu biznesowym
 • dopasowanie strategii organizacji do potrzeb rynku
 • sukces Twojej organizacji!

Celem usługi STRATEGY DESIGN jest opracowanie zwycięskiej polityki Twojej organizacji – modelu biznesowego, który doprowadzi do osiągnięcia określonych celów długoterminowych i zdobycia trwałej przewagi konkurencyjnej. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz zastosowaniu unikatowych, sprawdzonych narzędzi, wspólnie wypracujemy pomysły optymalne dla Twojej organizacji. Rozwiązań poszukujemy w procesie ko-kreacji, na warsztatach kreatywnych prowadzonych przez profesjonalnych strategów - naszych moderatorów.

Usługi w ramach obszaru: IDEA DESIGN, STRATEGY DESIGN

Service & Product Design

Profesjonalna diagnoza organizacji

Cel usługi:

 • innowacje produktowe
 • dopasowanie oferty do potrzeb klientów
 • sukces Twojej organizacji!

Atrakcyjność produktu lub usługi stanowi bazę do zbudowania zwycięskiej strategii oraz skutecznego i efektywnego procesu marketingu i sprzedaży. W ramach SERVICE & PRODUCT DESIGN nie ograniczamy się do zaprojektowania nowego produktu lub usługi. Sam akt projektowania poprzedzony jest odpowiednimi badaniami oraz procesem generowania innowacyjnych pomysłów. W trakcie tworzenia, proponowane przez designera rozwiązania konsultowane są ze specjalistami ds. procesów biznesowych oraz ze specjalistami ds. marketingu i sprzedaży.

Usługi w ramach obszaru: DESIGN JAM, DESIGN THINKING SPRINT, SERVICE DESIGN, PRODUCT DESIGN

Sales & Marketing Design

Wyjątkowe rozwiązania w marketingu i sprzedaży

Cel usługi:

 • innowacje marketingowe
 • zwiększenie skuteczności działań marketingowych i sprzedażowych
 • sukces Twojej organizacji!

Efektywność marketingu oraz skuteczność sprzedaży, to podstawa sukcesu każdego biznesu. Rozwiązania z zakresu SALES & MARKETING DESIGN wypracowujemy w procesie ko-kreacji. Do nadzwyczajnych efektów naszych prac dochodzimy dzięki unikatowym narzędziom wywodzącym się z metodyk: Teorii Ograniczeń (TOC), Design Thinking (DT) oraz Lean/Kaizen. Dzięki temu, rozwiązania przez nas projektowane dokładnie odpowiadają Twoim potrzebom, wyróżniają się na rynku spośród konkurencji i szczególnie silnie przyciągają klientów oraz partnerów.

Usługi w ramach obszaru: GRAPHIC DESIGN, COPYWRITING, BRAND DESIGN, WEB DESIGN, MARKET ANALYSIS, MARKETING DESIGN

Process design

Sukces dzięki doskonałości organizacyjnej

Cel usługi:

 • innowacje organizacyjne
 • zwiększenie efektywności działania organizacji
 • sukces Twojej organizacji!

Zarządzanie procesowe to paradygmat współczesnego biznesu. W Blue Owl potrafimy spojrzeć na Twoją organizację przez pryzmat realizowanych przez nią procesów. Nie skupiamy się jedynie na wąskim wycinku Twojej działalności – widzimy Twoich dostawców i partnerów, Twoich pracowników, zasoby fizyczne i niematerialne, w końcu – widzimy Twój produkt oraz – wartości układające się w łańcuch prowadzący do najważniejszej postaci w całym systemie. Twojego klienta.

Usługi w ramach obszaru: PRODUCTION PROCESS DESIGN, SERVICE PROCESS DESIGN, SALES PROCESS DESIGN, BUSINESS PROCESS REENGINEERING, CONTINUAL IMPROVEMENT PROCESS

ZAPISZ SIĘ NA
NEWSLETTER